2. Sơ bộ

Để bắt đầu với học sâu, ta sẽ cần nắm bắt một vài kỹ năng cơ bản. Tất cả những vấn đề về học máy đều có liên quan đến việc trích xuất thông tin từ dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách học các kỹ năng thực tế để lưu trữ, thao tác và xử lý dữ liệu.

Hơn nữa, học máy thường yêu cầu làm việc với các tập dữ liệu lớn, mà chúng ta có thể coi như ở dạng bảng, trong đó các hàng tương ứng với các mẫu và các cột tương ứng với các thuộc tính. Đại số tuyến tính cung cấp cho ta một tập kỹ thuật mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu dạng bảng. Chúng ta sẽ không đi quá sâu mà chỉ tập trung cơ bản vào các toán tử ma trận cơ bản và cách thực thi chúng.

Bên cạnh đó, học sâu luôn liên quan đến tối ưu hoá. Chúng ta có một mô hình với bộ tham số và muốn tìm ra các tham số khớp với dữ liệu nhất. Việc xác định cách điều chỉnh từng tham số ở mỗi bước trong thuật toán đòi hỏi một chút kiến thức về giải tích, mà sẽ được giới thiệu ngắn gọn dưới đây. May thay, gói autograd sẽ tự động tính đạo hàm cho chúng ta, và sẽ được đề cập ngay sau đó.

Kế tiếp, học máy liên quan đến việc đưa ra những dự đoán như: Xác định giá trị của một số thuộc tính chưa biết dựa trên thông tin quan sát được? Để suy luận chặt chẽ dưới sự bất định, chúng ta sẽ cần tìm đến ngôn ngữ của xác suất.

Cuối cùng, tài liệu tham khảo chính thức cung cấp rất nhiều mô tả và ví dụ nằm ngoài cuốn sách này. Để kết thúc chương này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách tra cứu tài liệu tham khảo cho các thông tin cần thiết.

Cuốn sách này đã cung cấp nội dung toán học ở mức tối thiểu cần có để có được sự hiểu biết đúng đắn về học sâu. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa rằng cuốn sách này không cần các kiến thức toán học. Do vậy, chương này sẽ giới thiệu nhanh về các kiến thức toán học cơ bản và thông dụng, cho phép tất cả mọi người tối thiểu là sẽ hiểu được hầu hết nội dung toán trong quyển sách này. Nếu bạn muốn hiểu tất cả nội dung toán học, hãy tham khảo thêm Section 18.

2.8. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

  • Đoàn Võ Duy Thanh
  • Nguyễn Cảnh Thướng
  • Vũ Hữu Tiệp
  • Lê Khắc Hồng Phúc
  • Phạm Hồng Vinh