12.3. Song song hóa Tự động

MXNet tự động xây dựng các đồ thị tính toán (computational graph) ở back-end. Sử dụng đồ thị tính toán, hệ thống nhận biết được tất cả thành phần phụ thuộc, từ đó thực hiện song song có chọn lọc các tác vụ không liên quan đến nhau để cải thiện tốc độ. Chẳng hạn, Fig. 12.2.2 trong Section 12.2 khởi tạo hai biến độc lập. Do đó hệ thống có thể chọn để thực hiện chúng song song với nhau.

Thông thường, một toán tử đơn sẽ sử dụng toàn bộ tài nguyên tính toán trên tất cả các CPU hoặc trên một GPU đơn. Chẳng hạn như toán tử dot sẽ sử dụng tất cả các lõi (và các luồng) của toàn bộ CPU trên một máy tính đơn. Điều tương tự cũng xảy ra trên một GPU đơn. Do đó việc song song hóa không thật sự hữu dụng mấy với các máy tính đơn lõi/đơn luồng. Với các thiết bị đa xử lý thì nó lại có giá trị hơn rất nhiều. Trong khi xử lý song song thường liên quan đến các GPU, sử dụng thêm các vi xử lý CPU cục bộ trên máy sẽ tăng hiệu năng tính toán lên chút đỉnh. Tham khảo [Hadjis.Zhang.Motliagkas.ea.2016], một bài báo tập trung về việc huấn luyện mô hình thị giác máy tính kết hợp một GPU và một CPU. Với sự thuận tiện từ một framework cho phép song song hóa một cách tự động, ta có thể thực hiện việc đó chỉ với vài dòng mã lệnh Python. Mở rộng hơn, thảo luận của chúng ta về tính toán song song tự động tập trung vào tính toán song song sử dụng cả CPU và GPU, cũng như tính toán và giao tiếp song song. Chúng ta bắt đầu bằng việc nhập các gói thư viện và mô-đun cần thiết. Lưu ý rằng chúng ta cần ít nhất một GPU để chạy các thử nghiệm trong phần này.

from d2l import mxnet as d2l
from mxnet import np, npx
npx.set_np()

12.3.1. Tính toán Song song trên CPU và GPU

Ta hãy bắt đầu bằng việc định nghĩa một khối lượng công việc tham khảo để kiểm thử. Hàm run dưới đây thực hiện 10 phép nhân ma trận trên thiết bị mà chúng ta lựa chọn bằng cách sử dụng dữ liệu được lưu ở hai biến x_cpux_gpu.

def run(x):
  return [x.dot(x) for _ in range(10)]

x_cpu = np.random.uniform(size=(2000, 2000))
x_gpu = np.random.uniform(size=(6000, 6000), ctx=d2l.try_gpu())

Bây giờ ta sẽ gọi hàm với dữ liệu. Để chắc chắn rằng bộ nhớ đệm không ảnh hưởng đến kết quả, ta khởi động các thiết bị bằng việc thực hiện một lượt tính cho mỗi biến trước khi bắt đầu đo lường.

run(x_cpu) # Warm-up both devices
run(x_gpu)
npx.waitall()

with d2l.Benchmark('CPU time'):
  run(x_cpu)
  npx.waitall()

with d2l.Benchmark('GPU time'):
  run(x_gpu)
  npx.waitall()
CPU time: 1.6219 sec
GPU time: 0.5407 sec

Nếu ta bỏ waitall() giữa hai tác vụ thì hệ thống sẽ tự động song song hóa việc tính toán trên cả hai thiết bị.

with d2l.Benchmark('CPU & GPU'):
  run(x_cpu)
  run(x_gpu)
  npx.waitall()
CPU & GPU: 1.9438 sec

Trong trường hợp phía trên, thời gian thi hành toàn bộ các tác vụ ít hơn tổng thời gian thi hành từng tác vụ riêng lẻ, bởi vì MXNet tự động định thời việc tính toán trên cả CPU và GPU mà không đòi hỏi người dùng phải cung cấp các đoạn mã phức tạp.

12.3.2. Tính toán và Giao tiếp Song song

Trong nhiều trường hợp ta cần di chuyển dữ liệu giữa các thiết bị như CPU và GPU, hoặc giữa các GPU với nhau. Điều này xảy ra, chẳng hạn như khi ta cần tổng hợp gradient trên các thẻ tăng tốc (accelerator card) khi cần thực hiện tối ưu hóa phân tán. Hãy cùng mô phỏng điều này bằng việc tính toán trên GPU và sau đó sao chép kết quả trở lại CPU.

def copy_to_cpu(x):
  return [y.copyto(npx.cpu()) for y in x]

with d2l.Benchmark('Run on GPU'):
  y = run(x_gpu)
  npx.waitall()

with d2l.Benchmark('Copy to CPU'):
  y_cpu = copy_to_cpu(y)
  npx.waitall()
Run on GPU: 0.5508 sec
Copy to CPU: 1.0102 sec

Điều này có phần không hiệu quả. Lưu ý rằng ta có thể bắt đầu sao chép một vài phần đã tính xong của y đến CPU trong khi các phần còn lại của y vẫn đang được tính toán. Tình huống này có thể xảy ra khi ta tính gradient (lan truyền ngược) trên một minibatch. Gradient của một vài tham số sẽ được tính xong sớm hơn so với các tham số khác. Do đó sẽ có lợi nếu ta bắt đầu truyền dữ liệu về bằng bus băng thông PCI-Express trong khi GPU vẫn còn đang chạy. Việc bỏ đi waitall giữa các phần cho phép ta mô phỏng tình huống này.

with d2l.Benchmark('Run on GPU and copy to CPU'):
  y = run(x_gpu)
  y_cpu = copy_to_cpu(y)
  npx.waitall()
Run on GPU and copy to CPU: 1.4164 sec

Thời gian cần cho cả hai thao tác ít hơn hẳn (như mong đợi) so với tổng thời gian thực hiện từng thao tác đơn lẻ. Lưu ý rằng tác vụ này khác với việc tính toán song song bởi nó sử dụng một tài nguyên khác: bus giữa CPU và các GPU. Thực tế, ta có thể vừa tính toán và giao tiếp trên cả hai thiết bị cùng một lúc. Như đã lưu ý phía trên, có một sự phụ thuộc giữa việc tính toán và giao tiếp: y[i] phải được tính xong trước khi ta có thể sao chép nó qua CPU. May mắn thay, hệ thống có thể sao chép y[i-1] trong khi tính toán y[i] để giảm thiểu tổng thời gian chạy.

Để tổng kết phần này, ta xét một ví dụ minh hoạ đồ thị tính toán và các quan hệ phụ thuộc của nó trong một mạng Perceptron hai tầng đơn giản khi huấn luyện trên một CPU và hai GPU, như miêu tả trong Fig. 12.3.1. Có thể thấy tự mình định thời chương trình tính toán song song từ mô tả trên sẽ khá phức tạp. Do đó, việc sử dụng back-end tính toán dựa trên đồ thị là một lợi thế để tối ưu hóa hiệu năng.

../_images/twogpu.svg

Fig. 12.3.1 Mạng Perceptron hai tầng trên một CPU và hai GPU

12.3.3. Tóm tắt

 • Các hệ thống hiện đại thường bao gồm nhiều thiết bị, ví dụ như nhiều GPU và CPU. Các thiết bị này có thể được sử dụng song song, một cách bất đồng bộ.
 • Các hệ thống hiện đại cũng có nhiều nguồn tài nguyên phục vụ cho giao tiếp, ví dụ như kết nối PCI Express, bộ nhớ (thường là SSD hoặc thông qua mạng), và băng thông mạng. Chúng có thể được sử dụng song song để đạt hiệu năng tối đa.
 • Back-end có thể cải thiện hiệu năng thông qua việc tự động tính toán và giao tiếp song song.

12.3.4. Bài tập

 1. Có 10 thao tác được thực hiện trong hàm run đã được định nghĩa trong phần này. Giữa chúng không có bất cứ quan hệ phụ thuộc nào. Thiết kế một thí nghiệm để xem liệu MXNet có tự động thực thi các thao tác này một cách song song.
 2. Khi khối lượng công việc của một thao tác đủ nhỏ, song song hóa có thể hữu ích ngay cả khi chạy trên CPU hay GPU đơn. Thiết kế một thí nghiệm để kiểm chứng.
 3. Thiết kế một thí nghiệm sử dụng tính toán song song trên CPU, GPU và giao tiếp giữa cả hai thiết bị.
 4. Sử dụng một trình gỡ lỗi (debugger) như Nsight của NVIDIA để kiểm chứng rằng đoạn mã của bạn hoạt động hiệu quả.
 5. Thiết kế các tác vụ tính toán chứa nhiều dữ liệu có quan hệ phụ thuộc phức tạp hơn, và thực hiện các thí nghiệm để xem liệu bạn có thể thu lại kết quả chính xác trong khi vẫn cải thiện hiệu năng.

12.3.5. Thảo luận

12.3.6. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

 • Đoàn Võ Duy Thanh
 • Nguyễn Mai Hoàng Long
 • Lê Khắc Hồng Phúc
 • Phạm Hồng Vinh
 • Nguyễn Văn Cường
 • Nguyễn Lê Quang Nhật
 • Trần Yến Thy
 • Phạm Minh Đức
 • Đỗ Trường Giang