19.4. Sử dụng Google Colab

Chúng tôi đã giới thiệu cách chạy cuốn sách này trên AWS trong Section 19.2Section 19.3. Có một lựa chọn khác là chạy cuốn sách này (bản tiếng Anh) trên Google Colab, nền tảng cung cấp GPU miễn phí khi bạn có một tài khoản Google.

Để chạy một phần nào đó trên Colab, bạn có thể đơn giản nhấp vào nút Colab phía bên phải tiêu đề của phần đó, ví dụ như trong Fig. 19.4.1.

../_images/colab.png

Fig. 19.4.1 Mở một phần trong Colab

Khi bạn lần đầu thực thi một ô mã nguồn, bạn sẽ nhận được một cảnh báo như trong Fig. 19.4.2. Bạn có thể nhấn “RUN ANYWAY” để bỏ qua nó.

../_images/colab-2.png

Fig. 19.4.2 Thông tin cảnh báo cho việc chạy một phần trong Colab

Tiếp theo, Colab sẽ kết nối bạn tới một máy ảo để chạy notebook này. Cụ thể, nếu cần GPU, ví dụ như khi gọi đến hàm d2l.try_gpu(), ta sẽ yêu cầu Colab tự động kết nối tới một máy ảo GPU.

19.4.1. Tóm tắt

Bạn có thể sử dụng Google Colab để chạy từng phần của cuốn sách này với GPU.

19.4.2. Bài tập

Thử chỉnh sửa và chạy mã nguồn của cuốn sách này sử dụng Google Colab.

19.4.3. Thảo luận

19.4.4. Những người thực hiện

Bản dịch trong trang này được thực hiện bởi:

  • Đoàn Võ Duy Thanh
  • Đỗ Trường Giang
  • Nguyễn Văn Quang
  • Nguyễn Văn Cường

Lần cập nhật gần nhất: 03/11/2020. (Cập nhật lần cuối từ nội dung gốc: 30/06/2020)